söndag 24 juni 2012

ISTE

Konferensen har mjukstartat med SocialEdCon http://wiki.isteunplugged.com/2012+SocialEdCon
Deltagarna samlades i en stor sal, där man gick runt och minglade.

Många var djupt imponerade av att jag hade transporterat mig ända från Sverige till Californien för att deltaga i konferens. Snart kom jag dock i kontakt med en deltagare som var minst lika långväga - en lärare från Perth i Australien.

Vid mitt bord hade jag Rob Darrow, tidigare rektor för en Online-skola i Kalifornien. Rob arbetar nu i en internationell organisation som verkar för Online Learning http://www.inacol.org/

Rob berättade att antalet elever som väljer denna skolform är stadigt ökande.
Online-skolorna är organiserade så att eleverna sköter studierna helt och hållet hemifrån. Enligt Rob, så finns det en stor efterfrågan på denna skolform, som kan ses som ett komplement till den vanliga skolan.
Stort ansvar läggs förstås på eleverna som lägger upp sina studier på tider som passar dem bäst. Lärarna står till tjänst med inspelade föreläsningar, personlig hjälp via sociala media (skype, facebook, twitter o.s.v).

Efter minglandet fick man anteckna sig för områden, som man ville vara med och diskutera. Det var också fritt att själv skriva ner områden, som man tyckte skulle finnas med.
Jag antecknade mig för området: Sociala medier i undervisningen.

Twitter ansågs vara ett bra hjälpmedel om man vill introducera sociala medier i undervisningen http://www.good.is/post/why-twitter-is-a-teacher-s-best-tool/
All information finns här. Twitter är inte till för en smal del av befolkningen riktat till ett begränsat urval av deltagare, utan här sprida informationen blixtsnabbt över hela världen och alla kan lika snabbt ta del av den.
Twitters sprängkraft som samhällsomvandlare kan inte heller underskattas. Minns bara den arabiska våren som startade över twitter.
Vad som är goda tweets måste diskuteras bland eleverna innan man kommer igång, men när klassen väl har kommit igång med twittrandet, så berättade många av deltagarna att de elever som är tysta och tillbakadragna i klassrummet plötsligt blommar upp och deltager med liv och lust i diskussionerna.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar